Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina; iedere webpagina waarin Zeker Bevallen een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
 • Zeker Bevallen; de bevoegde uitgever van de webpagina.
 • gebruik(en); onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).
 • de gebruiker; de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
 • de inhoud; onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
 • schade; directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.    

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer. Zeker Bevallen spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 • Zeker Bevallen verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • Zeker Bevallen is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • Zeker Bevallen mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Zeker Bevallen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Zeker Bevallen is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
 • de gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen de gebruiker vanuit de webpagina verzendt.
 • Zeker Bevallen behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Zeker Bevallen de toegang tot de webpagina monitoren.
 • Zeker Bevallen behoudt zich het recht voor om bij annulering, na verzending van de uitnodiging voor de cursus (circa drie weken van tevoren) de helft van het cursusgeld te vorderen. De prijs voor de cursus is hier te vinden.